Общи условия

www.kangaroos.bg, наричан по-долу за краткост „Уебсайтът“, се управлява от „ПРАЙДА 89“ ООД, дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието с ЕИК 201735453, със седалище и адрес на управление в гр. София 1326, район Връбница, ж.к. Обеля 2, бл. 273, вх. Г, ет. 1, ап. 63, телефон: 0889 063 068. „ПРАЙДА 89“ ООД, наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „ние“, е оператор на Уебсайта и е регистриран администратор на лични данни.

Достъпът и използването от Ваша страна на Уебсайта са обект на и се уреждат от приложимия закон и от разпоредбите на настоящите Общи условия. Моля прочетете тези Общи условия внимателно. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте нашия Уебсайт. Ако продължите да използвате нашия Уебсайт, ще се счита, че Вие сте приели тези Общи условия. Чрез тяхното приемане, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Общите условия, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

Ние си запазваме правото да правим промени по всяко време в нашия Уебсайт и в нашите Общи условия чрез публикуването им на нашия Уебсайт без други известия. Моля не забравяйте да преглеждате Общите условия редовно, тъй като достъпът и използването от Ваша страна на този Уебсайт ще се считат за предоставяне на Вашето съгласие с Общите условия във версията, публикувана на нашия Уебсайт към момента на съответното Ви посещение.

 

Съдържание на Уебсайта и информация за авторските права

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, разпространявате, продавате, препродавате или използвате за каквито и да е търговски цели съдържанието на Уебсайта.

Вие се съгласявате да не се намесвате в и да не нарушавате услугите, системите за сигурност или съдържанието на Уебсайта.

Ние постоянно работим по поддържането на точността на информацията, публикувана тук. Въпреки това, Уебсайтът не гарантира, че продуктовото описание или друго съдържание на този Уебсайт е точно, пълно, надеждно, актуално, или без грешки. Моля, имайте предвид, че фотографиите са предвидени за информационни цели и че те могат да показват някои пособия към продуктите, които могат да не са включени в стандартния пакет за продажба.

 

Уебсайтове на Трети Страни

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към уебсайтове, управлявани от трети страни, наричани по-долу за краткост “Уебсайтове на Трети Страни”. Тези връзки са предназначени да предоставят само допълнителна информация. Включването на нашия Уебсайт на дадена връзка към Уебсайт на Трета Страна не означава, че ние проверяваме, одобряваме, потвърждаваме или поемаме отговорност за този Уебсайт на Трета Страна, неговото съдържание или използване, или използването на продуктите или услугите, предоставяни чрез него. Ние не сме задължени да филтрираме или следим и не сме проверили или следили каквито и да било Уебсайтове на Трети Страни за точност, пълнота или съответствие с приложимото право. Ние не носим отговорност за каквито и да е вреди или загуби, причинени в резултат от Вашата употреба или доверие към такива Уебсайтове на Трети Страни. Вие използвате всякакви Уебсайтове на Трети Страни на Ваш собствен риск. Всички общи условия и политики на Уебсайтовете на Трети Страни, които посещавате, ще се прилагат спрямо Вас, докато сте в тези уебсайтове, и ние Ви препоръчваме да се запознаете с такива общи условия.

 

Хипервръзки към нашия Уебсайт

Вие можете да създавате Хипервръзка (Hyperlink) към нашия Уебсайт от друг уебсайт или документ, наричани по-долу за краткост „Хипервръзки към нашия Уебсайт“, без нашето предварително писмено съгласие в съответствие с условията, посочени в настоящия раздел.

Никоя подобна хипервръзка:

 • не трябва да създава рамка или каквато и да било друга браузърна или гранична среда около съдържанието на нашия Уебсайт;
 • не трябва да намеква, че ние подкрепяме Вашите продукти или услуги, или каквито и да е продукти или услуги на, или налични чрез уебсайта, на който сте поставили връзка към нашия Уебсайт;
 • не трябва да показва или изобразява каквато и да било търговска марка(и), използвани на нашия Уебсайт, без нашето позволение или без позволението на собственика на такава търговска марка;
 • не трябва да се поставя на уебсайт, който има съдържание, което е незаконно, заплашително, клеветническо, нецензурно, порнографско или неморално, или може да съставлява или да насърчава поведение, което би се считало за криминално престъпление или нарушение на даден закон, или че съгласно личната ни интерпретация вреди или може да навреди на интересите или репутацията ни; или
 • да не ни представя по погрешен, подвеждащ, уронващ престижа или друг обиден начин.

Вие носите цялата отговорност за уебсайта, на който поставяте връзка към нашия Уебсайт, и за всякакви изявления, представяния или възможни интерпретации във връзка с нас или нашия Уебсайт.

Вие носите отговорност за довеждане до знанието на настоящите Общи условия на лица, които получават достъп до нашия Уебсайт чрез Вашата връзка. Всяко лице, свързващо се към нашия Уебсайт чрез Вашата връзка, следва да бъде обвързано от настоящите Общи условия.

Ние си запазваме правото да изискваме по всяко време, по наша собствена преценка и по каквато и да било причина отстраняването на каквато и да било връзка, към нашия Уебсайт от друг уебсайт или документ, която сте създал. В такъв случай ще Ви изпратим известие за отстраняване чрез имейл до регистранта, споменат в регистрацията на домейна на Вашия уебсайт или до имейл адрес, предоставен на Вашия уебсайт. В рамките на три (3) дни от получаването на известие от нас, Вие следва да премахнете връзката и няма да включвате връзка към този Уебсайт на Вашия уебсайт или на уебсайта на някой, свързан с Вас.

 

Ваши отговорност и задължение за обезщетяване

Вие се съгласявате, че носите отговорност пред нас за вреди и загуби, свързани или произтичащи от Ваше нарушение на настоящите Общи условия и се съгласявате да ни обезщетите и предпазите от отговорност срещу всякакви претенции или искове на трети страни, свързани или произтичащи от Вашето нарушение на настоящите Общи условия.

 

Наличност на Уебсайта

Нашият Уебсайт няма винаги да бъде достъпен и може да има някакви неизправности. Той се предоставя въз основа на политиката "какъвто е" и "какъвто е наличен" и до степента, позволена по закона, без гаранции или условия от какъвто и да било вид.

Ние не поемаме каквото и да било задължение да актуализираме информацията, съдържаща се на Уебсайта, освен ако това се изисква от приложимото право. Ние си запазваме правото да модифицираме, редактираме, изтриваме, спираме или преустановяваме, временно или постоянно, нашия Уебсайт и/или информацията, материалите, продуктите и/или услугите, налични чрез него.

 

Вашият профил

Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до нашия Уебсайт или части от него за посетители, които са се регистрирали при нас, освен ако друго не се изисква от приложимото право. Използване на Уебсайт или някои раздели на Уебсайта може да изискват създаването на потребителски профил. За да преминете през процеса на регистрация, Вие трябва да попълните съответната регистрационна форма, налична на Уебсайта. След попълването на регистрационната форма и потвърждаване на данните, посочени в нея, ние Ви изпращаме съобщение на имейл адреса, предоставен от Вас, посочващо начина, по който регистрацията следва да се потвърди. В резултат на правилна регистрация, Вие ще получите достъп до Вашия профил чрез въвеждане на имейл адреса и паролата, избрани или предоставени Ви по време на регистрацията (процес на вписване).

Вие имате право да имате само една регистрация и да използвате само един потребителски профил при нас. Вие нямате право да използвате профил на друг регистриран потребител или да предоставяте на трети страни възможността да използват Вашия акаунт. Нямате право злонамерено да създавате допълнителни регистрационни акаунти с цел злоупотреба с функционалността на нашия Уебсайт или с други потребители, или да се опитвате да се представите за друг потребител.

Вие следва да пазите защитена Вашата потребителска идентификация, данни за парола и всякаква друга информация за сигурността и не следва да я разкривате на никого. Ние не носим отговорност за каквато и да било употреба, разкриване или загуба на такива данни, в резултат на неспазването от Ваша страна на предхоното изречение. Вие следва незабавно да ни информирате, ако някакви данни, които служат за достъп до Уебсайта са придобити от трети страни и да ни обясните обстоятелствата, при които това се е случило.

Вие имате право на достъп, актуализиране или коригиране, или да изисквате от нас да актуализираме и коригираме Вашите регистрационни данни и информация в зоната "Потребителски профил" на нашия Уебсайт. Моля имайте предвид, че не може да актуализирате или коригирате информацията, предоставена за доставка, която е в състояние на обработка.

Вие може да отмените своята регистрация по всяко време чрез свързване с нашия Отдел за обслужване на клиенти чрез данните за контакт, предоставени на нашия Уебсайт. В такъв случай Вашите данни ще бъдат третирани в съответствие с приложимия раздел от нашата Политика на поверителност.

Ако установим, че Вие имате повече от една регистрации и клиентски акаунти при нас, ние имаме правото да отменим всички или някои от регистрациите без предизвестие по своя собствена преценка. Ако по някаква причина сметнем, че не сте спазили нашите Общи условия, ще Ви уведомим да коригирате такова несъответствие. Ако не го коригирате така, че да спазвате нашите изисквания, ще ограничим Вашия достъп чрез деактивиране на вашите данни за потребителска идентификация, парола и/или друга защитна информация, или по друг начин ще прекратим Вашия достъп.

 

Обслужване на клиенти

Запазваме си правото да не обслужваме клиенти, за които подозираме, че са попълнили невярна и неточна лична и контактна информация.

Запазваме си правото да изтриваме клиентски профили, които очевидно са попълнили неточна и невярна информация за себе си, адреса си, адреса за доставка или начините за контакт.

Запазваме си правото да не изпълняваме поръчки към потребители, които системно отказват поръчки.

 

Информираност преди поръчка

Нашите потребители имат право да знаят всички данни за продукта преди да направят покупка. Ние се стараем да публикуваме цялата информация за всеки наш продукт, за да можете да направите информиран избор.

Все пак, ако сме пропуснали да споменем информация за конкретен продукт или желаете да направите запитване относно негова характеристика, опции, материали, поддръжка, аксесоари или допълнителни пособия, моля, не се колебайте да се свържете с нас, чрез контактната форма или телефона за контакти, за да Ви дадем възможно най-точен отговор, съгласно нашата информираност.

 

Кои лица могат да правят поръчки

Закупуването на продукти чрез Уебсайта може да се извършва единствено от лица над 18-годишна възраст. Лица, ненавършили пълнолетие или поставени под запрещение нямат право да извършват покупки.

 

Родителски и настойнически контрол

Въпреки че сайтът забранява използването му от лица под 18 години или поставени под запрещение, е възможно такива лица да правят поръчки и плащания, давайки невярна или неточна информация за себе си. В такива случаи Уебсайтът не е отговорен за действията на малолетните и непълнолетните лица и тези, поставени под запрещение, а отговорността е единствено на техните настойници и родители. Уебсайтът съветва родителите и настойниците да предприемат необходимите действия, ако не желаят да бъдат отговорни за поръчаните и/или платена продукти от сайта.

 

Връщане на продукти

Съгласно Закон за защита на потребителите нашите клиенти имат право да заявят връщане на закупените от нас продукти (без да се задължават с някакви компенсации) в рамките на 14 дни от датата на доставката на продукта и да поиска парите си обратно. Парите за закупения продукт (с изключение на транспортните разходи) ще бъдат върнати на клиента в рамките на 30 дни след искането за връщане на продукта. За да се направи валидно искане за връщане на продукт, трябва да ни предоставите фактурата и/или касовия бон, издадени с покупката. Клиентът трябва да е запазил всички качества, дизайн и фукнционалности на продукта през периода непокътнати (без следи от употреба, в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети в непроменено състояние и придружаващите документи). Опаковката на продукта трябва да бъде върната също. Разходите по куриерските услуги за връщането на продукт(и) са за сметка на Клиента.
Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! За направите заявка за връщане на продукт, моля, свържете се с нас чрез контактната форма или телефона за контакти. В случай, че се свържете с нас чрез контактната форма, посочете в съобщението си номера и датата на поръчка, наименованието на продукта, който желаете да върнете, както и Вашето име и данни за контакт (телефонен номер).

За избягване на всякакви съмнения - връщането на стока към Продавача, пусната за сметка на последния, се счита за нарушение на настоящите ОУ. За избягване на всякакво съмнение - върната по този начин стока, ще бъде приета от Продавача, като последния запазва правото си, при възстановяване на сумата на Клиента, да удържи сумата, заплатена от него, за транспортните разходи по връщането на стоката.

Рекламации

 1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 30 дни от получаване на стоката.

 

 1. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.

 

 1. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.

 

 1. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява сумата за закупените продукти, без доставката (ако е заплатил такава), в срок до 30 /тридесет/ дни от упражняването на правото на отказ от договора по телефон. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по изречение първо, отказът от договора не произвежда действие.

 

 1. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

 

Констатирани липси;

 

Дефект на стоката;

 

Несъответствие с обявения размер;

 

Несъответствие с обявената търговска марка.

 

 1. Рекламацията може да се предяви пред „Прайда 89” ООД на посоченият имейл kangaroos@abv.bg, телефон 0887 91 88 89, онлайн системата за запитвания на сайта като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в срок от 30 работни дни.

 

 1. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Администратор на електронния магазин kangaroos.bg може да предложи замяната на артикула или да предложи други.

 

 1. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:

 

Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).

 

Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.

 

Запазена оригинална опаковка и етикет.

 

 1. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса посочени върху товарителницата на куриерската фирма, с която Потребителят е получил поръчката.

 

 1. При замяна на стоки транспортните разходи в едната посока са за сметка на Потребителя, а в другата посока са за сметка на " Прайда 89 ООД", освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин или на Продавача. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане само с куриерска фирма Еконт Експрес или Спиди.

 

При спор, който не може да бъде решен съвместно, можете да използвате сайта ОРС. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация. Информацията в страницата може да бъде променяна по всяко време, като не е задължително промените да бъдат анонсирани в страницата.

 

https://kzp.bg/
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=BG

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАКОНОВАТА ГАРАНЦИЯ ПО ЧЛ. 112-114 ОТ ЗЗП.

 

Чл. 112.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 

Чл. 113.
Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
 

Чл. 114.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
намаляване на цената.
Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Цени и валути

Съгласно българското законодателство в България може да се използват само български лева за плащания. Плащанията за всички продажби през Уебсайта, независимо от начина на плащане, се извършват само в националната валута. Цените ще бъдат обявени в българската национална валута, но е възможно да бъдат показвани и в други валути, с цел улеснение на чуждестранните ни клиенти. Цените на сайта са крайни (с включен ДДС и всички други приложими данъци).

 

Прехвърляне на права и задължения

Правата и задълженията, произтичащи от нашето управление и Вашия достъп и използване на нашия Уебсайт, обвързват Вас и нас, и нашите съответни наследници и правоприемници. Освен ако друго не се изисква от приложимото право, Вие не може да прехвърляте, възлагате или по друг начин да се освобождавате от каквито и да било права или задължения и по-конкретно от всякакви задължения за плащане, без нашето предварително писмено съгласие. Ние можем по всяко време да прехвърлим, възложим или по друг начин да се разпоредим с управлението на Уебсайта или части от него, или от каквито и да било наши права или задължения, произхождащи от него, в който случай ние не се освобождаваме от отговорност за изпълнението на нашите задължения към Вас, а страната, на която такива отношения са прехвърлени, встъпва в тях като съдлъжник.

 

Разделение на клаузи

Ако даден съд или компетентен орган реши, че някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е невалидна, недействителна или неприложима съгласно приложимото право, такава разпоредба следва да се промени и интерпретира така, че най-добре да постига целите на първоначалната разпоредба в най-голяма степен, позволена по закон. Останалите разпоредби остават в пълна сила и действие.

 

Цялост на договора

Настоящите Общи условия съдържат всички уговорки между Вас и нас по отношение на използването на нашия Уебсайт. Гаранции или изявления, устни или писмени, които не се съдържат в настоящите Общи условия, няма да бъдат обвързващи както за Вас, така и за нас, освен ако това не е взаимно договорено в писмен вид между нас и Вас.

 

Оплаквания (включително оплаквания за авторско право) относно предоставено от потребителите съдържание

В случай че предоставим на потребителите на нашия Уебсайт възможността да публикуват съдържание или коментари, или по друг начин да подават материали за публикуване в различни части на нашия Уебсайт, ние може да не сме запознати със съдържанието на всеки коментар или рецензия показвани на нашия Уебсайт. Ние предприемаме действия на база т. нар. "уведомяване и премахване". Ако смятате, че даден коментар или рецензия, показани на нашия Уебсайт, съдържа обидно изказване, съставлява нарушение на авторско право или нарушение на други права, моля уведомете ни незабавно в писмен вид или чрез телефона за контакти, посочени на нашия Уебсайт и, ако е възможно, предоставете материал, подкрепящ Вашето оплакване.

 

Контролен орган

Нашата дейност се контролира от Комисията за Защита на Потребителите – КЗП. Ако имате въпроси относно нашите Общи условия, моля, свържете се с нас чрез специалната форма за контакт или телефона за контакти.

 

Приложим закон и юрисдикция

Настоящите Общи условия и всички въпроси, възникващи или свързани с тях и този Уебсайт, включително неговото съдържание са подчинени на законите на Република България и съдилищата в Република България.

Версия: август 2017 г.